Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

100.000 VNĐ

Download Luận án Kinh tế quốc tế: Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Mã: LA14.024 Danh mục: , Thẻ: , , , , Chuyên Ngành: Kinh tế Quốc tếLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Học viện Khoa học xã hộiTên tác giả: Lê Xuân Hoàn
Số trang: 201

Download Luận án Kinh tế quốc tế: Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án: trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN thời gian tới.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch quốc tế;

Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN;

Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian:

Luận án nghiên cứu sự phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Phạm vi nội dung:

Du lịch quốc tế bao gồm 2 bộ phận cấu thành là du lịch quốc tế inbound (du

lịch quốc tế đến, hay còn gọi là du lịch quốc tế chủ động)- liên quan đến việc đ n khách nước ngoài đến du lịch tại một quốc gia) và du lịch quốc tế outbound (du lịch quốc tế đi, hay còn gọi là du lịch quốc tế bị động)- liên quan đến việc đưa người trong nước đi du lịch tại nước ngoài), nhưng phạm vi nội dung của luận án chỉ tập trung nghiên cứu sự phát triển du lịch quốc tế đến. Thuật ngữ “du lịch quốc tế” được sử dụng sau đây trong luận án đều được hiểu theo nghĩa “du lịch quốc tế đến

Phát triển du lịch quốc tế là một chủ đề rộng với nội hàm phức tạp và có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, nội dung phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam được phân tích trên các phương diện: tình hình đầu tư cho phát triển du lịch quốc tế; nguồn nhân lực trong ngành du lịch quốc tế; và đánh giá kết quả đạt được của du lịch quốc tế (thông qua lượng khách du lịch quốc tế, cơ cấu chi tiêu của khách du lịch quốc tế và tổng thu từ du lịch quốc tế); nội dung nghiên cứu của luận án tập trung vào chủ thể phát triển du lịch quốc tế là Nhà nước.

Phạm vi thời gian:

Luận án nghiên cứu thực trạng Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trước và sau khi AEC hình thành, tập trung vào giai đoạn 2010- 2020; đề xuất các giải pháp và kiến nghị để phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam tầm nhìn đến năm .

LA14.024_Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)