Tổng quan các khái niệm về dịch vụ

khái niệm về dịch vụ

Tổng quan các khái niệm về dịch vụ Tù điển Bách Khoa Việt Nam định nghĩa “Dịch vụ” như sau: “Dịch vụ là các hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt”. Tuy nhiên, có thể thấy cách định nghĩa này vẫn còn khái quát, chưa thể trình […]

Khái niệm Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội

Mặc dù xuất hiện từ rất lâu nhưng khái niệm về doanh nghiệp xã hội vẫn đang là đề tài tranh luận tại nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bởi tính đa dạng và phức tạp của lĩnh vực này, hiện vẫn chưa có khái niệm thống nhất về DNXH. Sau […]

Khái niệm nguồn nhân lực khoa học

nguồn nhân lực khoa học

Nguồn nhân lực khoa học là tập hợp những người có trình độ cao, kiến thức sâu rộng, tham gia vào các hoạt động khoa học và không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, nhưng sản phẩm của NNL KH khi áp dụng vào quá trình sản xuất sẽ nâng cao năng […]

Các ứng dụng của big data trong lĩnh vực ngân hàng

big data trong lĩnh vực ngân hàng

Các ứng dụng của big data trong lĩnh vực ngân hàng Marketing theo hướng cá nhân hóa (personalized marketing) Sau khi có được phân khúc khách hàng thì các ngân hàng cần tận dụng để personalized marketing để nhắm mục tiêu khách hàng dựa trên hiểu biết về thói quen chi tiêu cá nhân của […]

Khái niệm về Big Data

Big Data

Dữ liệu lớn có thể bao gồm cả dữ liệu cấu trúc và không cấu trúc hay bán cấu trúc. Các hoạt động được tạo lập trong hệ thống đều được big data ghi lại. Đối với hoạt động kinh doanh, dữ liệu này sẽ ghi lại tất cả lịch sử tiêu dùng của khách […]

Khái niệm khả năng thanh khoản

khả năng thanh khoản

Thanh khoản là thuật ngữ tài chính nhằm để chỉ khả năng có thể nhanh chóng chuyển đổi từ một tài sản thành tiền nhanh nhất mà chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất. Theo định nghĩa của Ngân hàng thanh toán quốc tế (Bank of international Settlements, 2008), thanh khoản là khả […]

Đánh giá công tác điều hành chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

điều hành chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

– Giai đoạn 2001-2007: chính sách tài khóa và tiền tệ đồng thời nới lỏng để chính phủ theo đuổi các tham vọng tăng trưởng kinh tế. – Giai đoạn tháng 2007-10/2008 cả chính sách tài khóa và CSTT bất ngờ đảo chiều, cùng lúc thắt chặt tài khóa và tiền tệ. Như tác giả […]

Khái niệm về hiệu quả hoạt động của công ty

hiệu quả hoạt động

Hiện nay, có nhiều hướng tiếp cận khác nhau để đưa ra khái niệm về hiệu quả hoạt động của công ty. Thứ nhất, có quan điểm cho rằng hiệu quả hoạt động là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu của công […]

Các khái niệm về marketing

khái niệm về marketing

Thuật ngữ marketing xuất hiện lần đầu tiên năm 1902 tại trường đại học Michigan. Đến năm 1910 tất cả các đại học tổng hợp quan trọng ở Mỹ đã bắt đầu giảng dạy môn học này. Marketing được nghiên cứu rộng rãi trên phạm vi cả nước ở Việt Nam vào năm 1980. Hiện […]

Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế

tăng trưởng kinh tế

Có một lượng lớn tài liệu phân tích mối liên kết hai chiều giữa FDI và tăng trưởng kinh tế. Liệu FDI là một yếu tố quan trọng quyết định tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, vẫn còn được tranh luận giữa các nhà kinh tế. Trên […]