Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

[PDF] Lục hào tật bệnh dự trắc học – Vương Hổ Ứng

Original price was: 200.000 VNĐ.Current price is: 100.000 VNĐ.

Download Sách PDF Lục hào tật bệnh dự trắc học tác giả Vương Hổ Ứng, dịch giả Trần Phương.

Mã: KD71.011 Danh mục: Thẻ: , , Loại tài liệu: SáchĐịnh dạng file: pdfTên tác giả: Vương Hổ Ứng
Số trang: 248

Download Sách PDF Lục hào tật bệnh dự trắc học tác giả Vương Hổ Ứng, dịch giả Trần Phương.

Dự đoán lục hào không những có thể giúp chúng ta hiểu rõ chiều hướng phát triển của bệnh tật, mà còn có thể dự đoán được thầy thuốc có hợp với người bệnh hay không, thuốc có hiệu quả hay không. Đáng quý hơn là đôi khi sử dụng dự đoán lục hào có thể tìm ra phương pháp trị liệu, phối hợp với điều trị hiện đại để tăng tốc độ chữa lành bệnh tật. Dự đoán lục hào cũng có thể xem như là một phương pháp điều trị độc lập, giải quyết một số bệnh nan y mà y học hiện đại đã bó tay.

Xem thêm: [PDF] Lục hào phong thủy dự trắc học – Vương Hổ Ứng

MỤC LỤC

LỜI TỰA ……………………………………………………………………………………………. 4

CHƯƠNG 1: Ý NGHĨA CỦA LỤC HÀO ĐOÁN BỆNH………………………………………. 5

CHƯƠNG 2: QUY LUẬT CỦA LỤC HÀO ĐOÁN BỆNH ……………………………………. 8

CHƯƠNG 3: QUAN HỆ ĐỐI ỨNG GIỮA BÁT QUÁI VÀ BỆNH TẬT………………….. 23

CHƯƠNG 4: QUAN HỆ ĐỐI ỨNG GIỮA NGŨ HÀNH VÀ BỆNH TẬT ……………….. 27

CHƯƠNG 5: QUAN HỆ GIỮA LỤC THÂN VÀ BỆNH TẬT ………………………………. 31

1. THỦ (LẤY) TƯỢNG LỤC THÂN ĐOÁN BỆNH ………………………………………. 31

2. THỦ TƯỢNG LỤC THÂN HỖ HÓA (BIẾN HÓA LẪN NHAU) …………………….. 37

CHƯƠNG 6: HÀO VỊ VÀ BỆNH TẬT ………………………………………………………… 43

CHƯƠNG 7: THỦ TƯỢNG LỤC THẦN ĐOÁN BỆNH ……………………………………. 47

CHƯƠNG 8: THỦ TƯỢNG ĐỊA CHI ĐOÁN BỆNH ………………………………………. 51

CHƯƠNG 9: KIẾN THỨC CĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG ĐOÁN BỆNH LÝ ……….. 55

1. TÁC DỤNG CỦA DỤNG THẦN LƯỠNG HIỆN ………………………………………. 55

2. THỦ TƯỢNG DỤNG THẦN PHỤC TÀNG …………………………………………….. 58

3. THỦ TƯỢNG TIẾN THẦN VÀ THOÁI THẦN………………………………………… 61

4. THỦ TƯỢNG NGUYỆT PHÁ ĐOÁN BỆNH …………………………………………… 63

5. TÁC DỤNG CỦA KHÔNG VONG KHI ĐOÁN BỆNH………………………………… 66

6. TÁC DỤNG CỦA ĐỘC PHÁT KHI ĐOÁN BỆNH …………………………………….. 68

7. TÁC DỤNG CỦA LỤC HỢP ……………………………………………………………… 70

8. TÁC DỤNG CỦA LỤC XUNG ……………………………………………………………. 73

9. THỦ TƯỢNG PHẢN NGÂM PHỤC NGÂM ……………………………………………. 76

10. THỦ TƯỢNG DU HỒN QUY HỒN……………………………………………………. 78

CHƯƠNG 10: ỨNG DỤNG CỦA 12 TRẠNG THÁI NGŨ HÀNH SINH DIỆT TRONG ĐOÁN BỆNH ……………………………………….. 82

CHƯƠNG 11: CÁCH ĐOÁN NGUYÊN NHÂN PHÁT BỆNH……………………………… 87

1. QUAN ĐIỂM MẮC BỆNH TRONG LỤC HÀO ………………………………………… 87

2. PHƯƠNG PHÁP PHÁN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN PHÁT BỆNH…………………….. 90

CHƯƠNG 12: ỨNG KỲ VÀ DỰ ĐOÁN BỆNH TẬT ……………………………………….. 99 1

CHƯƠNG 13: KHÁM BỆNH …………………………………………………………………. 105

CHƯƠNG 14: ỨNG DỤNG CỦA LỤC HÀO TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TẬT ……….. 112

CHƯƠNG 15: PHÂN LOẠI DỰ ĐOÁN BỆNH TẬT ……………………………………… 123

1. BỆNH TẬT Ở ĐẦU ………………………………………………………………………. 123

2. HUYẾT ÁP CAO VÀ HUYẾT ÁP THẤP ………………………………………………. 129

3. THIẾU MÁU ………………………………………………………………………………. 134

4. BỆNH VỀ MẮT……………………………………………………………………………. 138

5. BỆNH VỀ MŨI ……………………………………………………………………………. 141

6. BỆNH TẬT VỀ CỔ HỌNG ……………………………………………………………… 145

7. BỆNH TẬT VỀ KHOANG MIỆNG……………………………………………………… 149

8. BỆNH VỀ TAI …………………………………………………………………………….. 153

9. BỆNH VIÊM QUANH KHỚP VAI ……………………………………………………… 156

10. BỆNH VỀ XƯƠNG CỔ ………………………………………………………………… 160

11. BỆNH PHỔI……………………………………………………………………………… 164

12. BỆNH VỀ TUYẾN VÚ………………………………………………………………….. 170

13. BỆNH TIM ………………………………………………………………………………. 174

14. BỆNH DẠ DÀY ………………………………………………………………………….. 179

15. BỆNH RUỘT …………………………………………………………………………….. 185

16. BỆNH GAN………………………………………………………………………………. 188

17. BỆNH TÚI MẬT ………………………………………………………………………… 192

18. BỆNH THẬN…………………………………………………………………………….. 195

19. BỆNH TIỂU ĐƯỜNG ………………………………………………………………….. 198

20. BỆNH TUYẾN TIỀN LIỆT …………………………………………………………….. 201

21. BỆNH PHỤ KHOA ……………………………………………………………………… 205

22. BỆNH KHỚP …………………………………………………………………………….. 212

23. BỆNH NGOÀI DA………………………………………………………………………. 215

24. CƯỚC KHÍ ………………………………………………………………………………. 219

25. BỆNH TÂM THẦN ……………………………………………………………………… 225

26. NGOẠI THƯƠNG………………………………………………………………………. 230

27. QUÁI BỆNH …………………………………………………………………………….. 234

CHƯƠNG 16: ĐOÁN BỆNH ỨNG DỤNG TRONG PHÁN ĐOÁN TỔNG HỢP…….. 239

CHƯƠNG 17: DỰ ĐOÁN BỆNH TẬT CHO ĐỘNG VẬT ……………………………….. 244

KD71.011_ Lục hào tật bệnh dự trắc học – Vương Hổ Ứng

Loại tài liệu

Định dạng file

KD71.011_ Lục hào tật bệnh dự trắc học - Vương Hổ Ứng
[PDF] Lục hào tật bệnh dự trắc học – Vương Hổ Ứng