Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ

100.000 VNĐ

Download Luận án Kinh doanh thương mại: Phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ

Mã: LA05.045 Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Kinh doanh thương mạiNăm: 2020Loại tài liệu: Luận án tiến sĩNơi xuất bản: Trường Đại học Thương mạiTên tác giả: Vũ Văn Viện
Số trang: 215

Download Luận án Kinh doanh thương mại: Phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ

Đề tài nghiên cứu về Phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ, luận án sẽ đóng góp những vấn đề về lý luận và thực tiễn như sau:

– Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa và vận dụng những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực nói chung vào phát triển nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành. Cụ thể đã phân tích rõ: khái niệm nhân lực, phân loại nhân lực; Phát triển nhân lực; Đặc điểm, yêu cầu của phát triển nhân lực doanh nghiệp lữ hành; Nội dung phát triển nhân lực của doanh nghiệp lữ hành; Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực của doanh nghiệp lữ hành.

Về thực tiễn: Qua kho sát, luận án đã xem xét và đánh giá tổng thể về tình hình phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ trong những nm gần đây, những chội và thách thức cho phát triển nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành trong quá trình hội nhập kinh tế. Luận án chra những điểm mạnh, điểm yếu ca việc phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ hiện nay và tìm ra các nguyên nhân ca thực trng đó; đồng thời đề xuất những gii pháp và kiến nghị nhằm phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ.

Kết quả nghiên cứu của luận án hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước nói chung và doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ nói riêng thực hiện các biện pháp quản lý nhằm phát triển nhân lực trong doanh nghiệp mình. Luận án cũng là gợi ý để các nhà quản lý tham khảo trong việc xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực cho doanh nghiệp lữ hành. Hơn nữa, luận án cũng cung cấp thông tin để các tổ chức đào tạo, tư vấn thiết kế chương trình đào tạo, hỗ trợ phát triển nhân lực phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp lữ hành.

5. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu đã công bố, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án có kết cấu 4 chương gồm:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu;

Chương 2. Một số cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển nhân lực của doanh nghiệp lữ hành;

Chương 3. Thực trạng phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ;

Chương 4. Giải pháp và kiến nghị nhằm Phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ.

LA05.045_Phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ

Chuyên Ngành

Năm

Loại tài liệu

Nơi xuất bản

Download Luận án Kinh doanh thương mại: Phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ
Phát triển nhân lực của các doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ