Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam_Mười năm nhìn lại

Original price was: 50.000 VNĐ.Current price is: 0 VNĐ.

Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Thị Cẩm Lệ và Bùi Nhất Vương, 2020. Đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Mười năm nhìn lại. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5D): 206-217.

Download miễn phí Nghiên cứu khoa học: Đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam_Mười năm nhìn lại

ABSTRACT

The research aims at comparing this research results to the same research which was conducted 10 years ago, by measuring the difference between the consumers rating perception and their rating expectation towards personal savings deposit at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank), by using SERVQUAL scale dimension-by-dimension approach. The survey was conducted to 280 consumers who are using services at Agribank branches and transaction offices during the last quarter of 2019 towards service perception and service expectation, using the previous research results of Cronbach’s Alpha and EFA, in which there are four main factors: reliability, interaction quality, service environment and price. The comparison results show that the dimensions of both perception and expextation changed positively over the last ten years. Concurrently this research also suggests some activities should-be-done activities to Agribank management to close the perception and expectation gaps, as well as approach and apply new banking applications in the era of open and integrated economy.

Keywords: A brief look after 10 years, dimension-to-dimension analysis, personal savings deposit, service quality, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm so sánh kết quả nghiên cứu năm 2020 với kết quả của chính nghiên cứu tương tự được thực hiện 10 năm trước, trong đó có so sánh kỳ vọng và nhận thức của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), bằng cách sử dụng công cụ nghiên cứu SERVQUAL, dưới dạng so sánh các chỉ tiêu và một phần so sánh các biến số. Qua khảo sát 280 khách hàng đang giao dịch tại các chi nhánh và phòng giao dịch Agribank về kỳ vọng và nhận thức dịch vụ trong quý 4 năm 2019, sử dụng kết quả Cronbach’s Alpha và EFA của nghiên cứu trước, việc phân tích cho thấy chất lượng dịch vụ được đo lường qua mô hình hiệu chỉnh gồm 4 chỉ tiêu: độ tin cậy, chất lượng tương tác, môi trường dịch vụ và giá cả. Kết quả so sánh có cho thấy những chỉ tiêu đã thay đổi ít nhiều trong vòng 10 năm qua, theo hướng tích cực hơn. Đồng thời, nghiên cứu này cũng đề xuất cho Ban quản lý Agribank một số việc nên làm nhằm ngày càng giảm khoảng cách kỳ vọng – nhận thức của khách hàng, cũng như cập nhật liên tục những ứng dụng mới trong nền kinh tế mở, hội nhập.

Từ khóa: 10 năm nhìn lại, chất lượng dịch vụ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, phân tích chỉ tiêu, tiền gửi tiết kiệm cá nhân

Measuring quality of personal savings deposit service at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development– a brief look after 10 years

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

Năm

Đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam_Mười năm nhìn lại