Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Các yếu tố gây chậm tiến độ và vượt dự toán các dự án đầu tư công tại Việt Nam

0 VNĐ

Download Free Nghiên cứu khoa học: Các yếu tố gây chậm tiến độ và vượt dự toán các dự án đầu tư công tại Việt Nam

Download Free Nghiên cứu khoa học: Các yếu tố gây chậm tiến độ và vượt dự toán các dự án đầu tư công tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ và vượt dự toán rất đa dạng, tại các nước khác nhau thì nhóm nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất cũng khác nhau. Có những nhân tố chỉ tác động đến dự án công mà không ảnh hưởng đến dự án tại khu vực tư và ngược lại. Vượt dự toán và chậm tiến độ của các dự án đầu tư công tại VN là vấn đề được các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và giới nghiên cứu thừa nhận. Nhưng những nhân tố nào gây ra chậm tiến độ và vượt dự toán tại các dự án công của VN thì chưa được đặt ra và tìm biện pháp khắc phục.

1.1. Mục tiêu nghiên cứu

Từ kết quả được công bố của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vượt dự toán và chậm tiết độ các dự án đầu tư công tại VN nhằm khám phá vai trò của từng nhân tố đối với chậm tiến độ và vượt dự toán công tại VN và tác động qua lại (nếu có) của các nhân tố này.

1.2. Phạm vi nghiên cứu

Chuyên đề tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến vượt dự toán và chậm tiến độ của các dự án đầu tư công tại VN. Nghiên cứu chỉ xem xét đến các nguyên nhân chính yếu xuất phát từ các bên trực tiếp tham gia quản lý và thực hiện dự án như chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu và một số các nguyên nhân đến từ bên ngoài như lạm phát hay chính sách của Chính phủ. Dự án trong nghiên cứu này cũng được xác định là các dự án đầu tư công không phân biệt quy mô.

Từ khóa: Đầu tư công, vượt dự toán, chậm tiến độ, dự án.

NKT01.021_Các yếu tố gây chậm tiến độ và vượt dự toán các dự án đầu tư công tại Việt Nam

Chuyên Ngành

,

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

cac-yeu-to-gay-cham-tien-do-va-vuot-du-toan-cac-du-an-dau-tu-cong-tai-vn
Các yếu tố gây chậm tiến độ và vượt dự toán các dự án đầu tư công tại Việt Nam