Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án tiến sĩ Tài chính ngân hàng: Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam

Mã: LA02.338 Danh mục: , , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Học viện Tài chínhTên tác giả: Trịnh Thị Thanh Loan
Số trang: 182

Download Luận án tiến sĩ Tài chính ngân hàng: Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

3.1. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng quan điểm và đề xuất một số giải pháp huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận án có nhiệm vụ:

Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu về tài chính cho đào tạo21

nghề và đào tạo nghề khu vực nông thôn, từ đó tìm ra khoảng trống để tiếp tục nghiên cứu và làm sáng tỏ thêm các vấn đề đang còn bỏ ngỏ.

Thứ hai, nghiên cứu và làm rõ hơn các vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nghề khu vực nông thôn; nguồn tài chính và huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn; kinh nghiệm về huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn của một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Thứ ba, phân tích làm rõ thực trạng huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2016-2021, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Thứ tư, đề xuất các giải pháp huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam phù hợp với những thay đổi về hoàn cảnh kinh tế xã hội trong nước và quốc tế.

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung

Huy động nguồn tài chính nói chung và huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn nói riêng phải thực hiện nhiều nội dung, với sự tham gia của các chủ thể: Nhà nước (Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian nghiên cứu, điều kiện thực tế và để bảo đảm cho việc nghiên cứu có chiều sâu, đề tài luận án sẽ chỉ tập trung phân tích, làm rõ nội dung huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn. Bao gồm: (i) Ngân sách Nhà nước; (ii) nguồn thu học phí; (iii) nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và (iv) nguồn vốn nước ngoài.

Phạm vi không gian và thời gian

Luận án nghiên cứu ở Việt Nam, thực trạng giai đoạn 2016 – 2021.

Luận án xây dựng các quan điểm, định hướng và đề xuất các giải pháp ở Việt Nam áp dụng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Luận án nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới gồm Trung Quốc, Malaysia, Australia, Cộng hòa liên bang Đức, Thái Lan được nghiên cứu trong khoảng 20 năm gần đây.

LA02.338_ Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Huy động nguồn tài chính
Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam