Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên

100.000 VNĐ

Download Luận án Kinh tế phát triển: Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên

Mã: LA06.084 Danh mục: , Thẻ: , , , Chuyên Ngành: Kinh tế phát triểnNăm: 2024Nơi xuất bản: Học viện Nông nghiệp Việt NamĐịnh dạng file: pdfLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Nguyễn Đức Trung
Số trang: 204

Download Luận án Kinh tế phát triển: Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên

Mục tiêu nghiên cứu: giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên, các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn. Từ đây, nghiên cứu hướng tới 3 mục tiêu cụ thể gồm có: (1) Hệ thống hóa và góp phần phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn. (2) Đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở Hưng Yên. (3) Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên.

Phương pháp nghiên cứu:

Luận án phân tích sử dụng các cách tiếp cận, tiếp cận theo khu vực công và khu vực tư (bao gồm bên đầu tư công và bên tiếp nhận đầu tư công), tiếp cận theo chuỗi giá trị (từ khâu cung cấp nguyên liệu đầu vào sản xuất, đến khâu trồng nhãn, thu mua, sơ chế, tiếp thị đến khâu cuối cùng là bán sản phẩm đó cho người tiêu dùng), tiếp cận theo vùng (vùng tập trung và vùng phân tán), tiếp cận theo quy mô sản xuất (Hộ gia đình, trang trại, HTX). Sử dụng phương pháp so sánh, thống kê, mô tả, PRA, ICOR xử lý số

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về thực trạng đầu tư công cho phát triển chuỗi liệu bằng các phần mền Excel và phần mền SPSS 26.0; sử dụng thang đo Likert 5 điểm để đánh giá.

Kết quả chính và kết luận:

Về mặt lý luận, Luận án đã hệ thống hóa và phát triển được nền tảng về đầu tư công cho phát triển nông nghiệp nói chung và chuỗi giá trị sản phẩm nhãn nói riêng: Cụ thể: đã hệ thống hóa các quan điểm về đầu tư công cũng như dịch vụ công của các nước và thực tế trong nước để làm nền tảng cơ sở lý luận, hệ thống các chính sách phát triển sản phẩm nhãn theo chuỗi giá trị của tỉnh Hưng Yên từ các khâu trong chuỗi từ đầu và đến khâu cuối cùng sản phẩm đến tay người tiêu dùng, từ đó đưa ra được khái niệm về đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn, làm rõ bản chất cuộc việc đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn.

Về thực trạng, Luận án đã chỉ ra việc cung cấp đầu tư công, dịch vụ công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn, các hạng mục đầu tư của nhà nước cho phát triển sản phẩm nhãn còn chưa đồng bộ, trồng tréo. Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với người nông dân theo CGT chưa thực sự được quan tâm, chưa đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực NN trong đó có sản xuất và tiêu thụ nhãn. Vốn đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo phục vụ sản xuất tập trung hàng hóa hiệu quả cao. Hệ thống giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, chế biến, chợ tại các vùng sản xuất tập trung chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất thâm canh, theo hướng hiện đại; công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ còn chậm, chưa tạo được bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm sản xuất ra. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ nhãn còn nhiều bấp bênh, người sản xuất vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái, mối quen. Vấn đề “được mùa mất giá” thường xuyên xảy ra, người nông dân bị ép giá dẫn đến giảm doanh thu, khiến họ không còn mặn mà với nghề trồng nhãn.

Luận án cũng chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên, hiện nay người tiếp nhận dịch vụ công và các cá nhân làm việc trong cơ quan nhà nước đều có những đánh giá cho điểm chưa cao đối với việc cung cấp và tiếp cận đầu tư công của nhà nước. Hệ thống cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất, chính sách pháp luật liên quan chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới tổ chức xuất suất theo chuỗi giá trị.

Luận án đã Đề xuất các giải pháp để thúc đẩy đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn: (i) Nâng cao hiệu quả chính sách đầu tư công; (ii) Nâng cao hiệu quả về quản lý nhà nước; (iii) Giải pháp về vốn đầu tư; (iv) Giải pháp về nâng cao cơ sở hạ tầng, (v) Giải pháp về nâng cao năng lực cán bộ quản lý; (vi) Giải pháp về liên kết, xúc tiến thương mại, phân phối sản phẩm; (vii) Giải pháp đối với khâu sản xuất, trồng nhãn và nguồn cung cấp đầu vào cho hoạt động sản xuất; (viii) Giải pháp đối với khâu sơ chế, chế biến, (ix) Giải pháp với khâu thu mua và tiêu thụ sản phẩm nhãn.

LA06.084_Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Định dạng file

Loại tài liệu

LA06.084_Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên
Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên