Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Mã: LA02.337 Danh mục: , Từ khóa: Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Học viện Tài chínhTên tác giả: Nguyễn Vân Linh
Số trang: 210

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

4. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

Để thực hiện mục đích này, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án là:

– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh trong hoạt động của Ngân hàng thương mại.

– Nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao hiệu quả HQKD của một số Ngân hàng thương mại trên Thế giới cũng như của các NHTM hàng đầu Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

– Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu:

– Về nội dung: luận án (1) tập trung nghiên cứu về HQKD tại ngân hàng thương mại dưới cả góc độ hiệu quả tài chính và góc độ hiệu quả phu tài chính, trong đó tập trung hơn vào hiệu quả phi tài chính trên cơ sở phát triển nền khách hàng của NHTM; (2) xác định các nhân tố ảnh hưởng đến HQKD của NHTM và nghiên cứu kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến HQKD tại TCB.

– Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

– Về thời gian: Phân tích thực trạng HQKD tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2015 – 2021. Giải pháp thực hiện theo lộ trình đến năm 2030.

LA02.337_Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam