Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Tổ chức môi trường thực hành Tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông công lập quận Cầu Giấy – Hà Nội theo tiếp cận phát triển năng lực người học

Original price was: 100.000 VNĐ.Current price is: 50.000 VNĐ.

Download Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục: Tổ chức môi trường thực hành Tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông công lập quận Cầu Giấy – Hà Nội theo tiếp cận phát triển năng lực người học

Download Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục: Tổ chức môi trường thực hành Tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông công lập quận Cầu Giấy – Hà Nội theo tiếp cận phát triển năng lực người học

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tổ chức môi trường thực hành tiếng Anh, đề xuất sáu biện pháp tổ chức môi trường thực hành tiếng Anh tại các trường THPT công lập quận Cầu Giấy- Hà Nội theo quan điểm tiếp cận năng lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung và môn Tiếng Anh nói riêng.

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường THPT.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Tổ chức môi trường thực hành tiếng Anh tại các trường THPT công lập quận Cầu Giấy- Hà Nội theo tiếp cận phát triển năng lực người học.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Môi trường thực hành tiếng Anh tại các trường THPT công lập quận Cầu Giấy- Hà Nội trong bối cảnh giáo dục chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực học sinh đang đặt ra cho các nhà trường những vấn đề gì?

Có thể nghiên cứu vai trò của môi trường trong việc hình thành năng lực giao tiếp của học sinh làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản trị hoạt động tổ chức môi trường thực hành tiếng Anh nhằm giải quyết những vấn đề đó không?

ThS31.138_Tổ chức môi trường thực hành Tiếng Anh tại các trường THPT CL quận Cầu Giấy – HN theo tiếp cận phát triển năng lực người học

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

,

ThS31.138_Tổ chức môi trường thực hành Tiếng Anh tại các trường THPT CL quận Cầu Giấy - HN theo tiếp cận phát triển năng lực người học
Tổ chức môi trường thực hành Tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông công lập quận Cầu Giấy – Hà Nội theo tiếp cận phát triển năng lực người học