Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản lý Kinh tế: Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Mã: LA03.138 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Quản lý kinh tếNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Mỏ- Địa chấtLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
Số trang: 202

Download Luận án Quản lý Kinh tế: Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, luận án đề xuất các giải pháp tạo động lực có căn cứ khoa học và tính khả thi để thu hút, giữ chân và phát triển lực lượng lao động trong lĩnh vực này dầu khí nhằm nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của PVN.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài luận án

a. Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án

Đối tượng nghiên cứu của luận án tập trung vào động lực và các giải pháp tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của người sử dụng lao động là PVN.

b. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi về không gian: Đội ngũ lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN, bao gồm người lao động làm việc trên các công trình dầu khí thuộc Công ty liên doanh Việt-Nga (VSP) và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP).

– Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu tiếp cận nội dung thực trạng tạo động lực lao động, các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp tạo động lực để thu hút, giữ chân và phát triển lực lượng lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN.

– Phạm vi về thời gian: Số liệu thực tế phục vụ phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động được tập trung giai đoạn 5 năm (2016-2020) và các giải pháp hướng tới giai đoạn đến năm 2035.4

4. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận án

Thứ nhất, làm sáng tỏ toàn diện cơ sở lý luận, thực tiễn về động lực và tạo động lực cho người lao động.

Thứ hai, phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí thuộc PVN xác định các mặt làm được cần phát huy, các mặt hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

Thứ ba, phân tích, đánh giá các yếu tố (chính sách) tạo động lực đối với người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN qua nghiên cứu định lượng.

Thứ tư, từ kết quả phân tích thực trạng cũng như đánh giá các yếu tố tạo động lực cho người lao động đã chỉ ra, kết hợp với dự báo bối cảnh phát triển ngành dầu khí thế giới, chiến lược phát triển ngành dầu khí trong nước, luận án đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN.

LA03.138_Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

LA03.138_Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam