Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

100.000 VNĐ

Download luận án Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

Mã: LA08.117 Danh mục: , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanhLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2023Nơi xuất bản: Trường Đại học Lạc HồngTên tác giả: Nguyễn Văn Nhung
Số trang: 239

Download luận án Quản trị kinh doanh: Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

Giáo dục đại học đang là một mối quan tâm sâu sắc của xã hội, đặc biệt quan trọng về đội ngũ giảng viên. Giảng viên có vai trò đặc biệt lớn trong các trường đại học và xã hội. Trong các chương trình giáo dục đại học, giảng viên đóng vai trò ngày càng quan trọng mối quan hệ rất lớn đến trình độ và thái độ của sinh viên, nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trinh phát triển kinh tế xã hội nước nhà. Nghiên cứu này với mục tiêu chính là xác định vai trò của đặc điểm công việc, các sự công bằng và lòng yêu nghề đối với việc nâng cao động lực làm việc của giảng viên, giúp các trường đại học có các chính sách, giải pháp nâng cao động lực làm việc của giảng viên tại đồng bằng sông Cửu Long cũng như tạo cơ sở khoa học để giúp các giảng viên có nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề này và đưa ra những hàm ý quản trị phù hợp.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp, kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng. Kết quả khảo lược lý thuyết, các nghiên cứu trước và phỏng vấn chuyên gia giúp xây dựng mô hình và thang đo. Nghiên cứu định lượng thực hiện qua hai giai đoạn sơ bộ và chính thức bằng phần mềm SPSS 29 và SMART PLS 4. Dữ liệu sử dụng từ khảo sát giảng viên thực hiện tại 12 trường đại học tại đồng bằng sông Cửu Long, với 945 quan sát đạt chuẩn. Chấp nhận 7 giả thuyết nghiên cứu, kết quả khẳng định mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng và động lực làm việc của giảng viên. Đồng thời, khẳng định vai trò điều tiết mối quan hệ giữa các nhân tố của lòng yêu nghề. Lòng yêu nghề có vai trò điều tiết đến mối quan hệ giữa đặc điểm công việc và động lực làm việc của giảng viên; lòng yêu nghề có vai trò điều tiết đến mối quan hệ sự công bằng về thu nhập và động lực làm việc của giảng viên.

Nghiên cứu đã bổ sung cơ sở lý thuyết và minh chứng thực tiễn về động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực ĐBSCL, chỉ rõ lòng yêu nghề có vai trò điều tiết đến mối quan hệ giữa đặc điểm công việc và động lực làm việc của giảng viên; lòng yêu nghề cũng có vai trò điều tiết đến mối quan hệ giữa sự công bằng về thu nhập và động lực làm việc của giảng viên. Từ đó, luận án cũng đề xuất các hàm ý quản trị giúp các trường đại học gia tăng động lực làm việc của giảng viên thông qua việc tạo ra các chính sách công bằng cũng như các giải pháp giúp gia tăng lòng yêu nghề để nâng cao động lực làm việc của giảng viên.

Từ khóa: động lực làm việc, lòng yêu nghề, đặc điểm công việc.

LA08.117_Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

LA08.117_Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng Sông Cửu Long
Mối quan hệ giữa đặc điểm công việc, sự công bằng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng Sông Cửu Long