Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Khái niệm và cấu trúc đời sống văn hoá

0 VNĐ

Lượt tải: 0

Download Miễn phí Nghiên cứu khoa học: Khái niệm và cấu trúc đời sống văn hoá

KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
Khái niệm và cấu trúc đời sống văn hoá

0 VNĐ

Mã: NC47.001 Danh mục: , , Từ khóa: Chuyên Ngành: Quản lý văn hóaNăm: 2017Nơi xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu Văn hoáLoại tài liệu: Nghiên cứu khoa họcTên tác giả: Trần Đức Ngôn
Số trang: 8

Download Miễn phí Nghiên cứu khoa học: Khái niệm và cấu trúc đời sống văn hoá

Nếu coi văn hóa là tổng thể thì môi trường văn hóa là một phần của tổng thể ấy bao quanh con người trong một không gian và thời gian nhất định. Đời sống văn hóa là sự chiếm lĩnh của con người đối với môi trường văn hóa thông qua các hoạt động cụ thể để từ đó hình thành nhân cách.

Mỗi cá nhân có một đời sống văn hóa riêng. Tuy nhiên, đời sống văn hóa cá nhân khi đi theo cùng một xu hướng thì sẽ hình thành đời sống văn hóa cộng đồng.

Về cấu trúc tồn tại, đời sống văn hóa có thể được phân chia thành hai cấp độ: Cấu trúc bề mặt là diện mạo của đời sống văn hóa. Cấu trúc bề sâu là bản chất của đời sống văn hóa. Hai cấu trúc này tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Trong mỗi cấu trúc, các thành tố cũng đều có mối quan hệ biện chứng.

Từ khóa: Đời sống văn hóa, cấu trúc bề mặt, cấu trúc bề sâu

NC47.001_Khái niệm và cấu trúc đời sống văn hoá

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu