Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực

0 VNĐ

Download Nghiên cứu khoa học: Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực

Download Nghiên cứu khoa học: Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực

Thực tế, trong nền kinh tế tri thức, chất lượng nguồn nhân lực hay đội ngũ giảng viên (ĐNGV) luôn được xem là một trong các nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của trường đại học (TĐH) do nguồn vốn tri thức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trở thành nguồn lực và phương tiện rất quan trọng cho thành công. Hơn nữa, phát triển ĐNGV theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược hay yêu cầu phát triển TĐH trong các giai đoạn khác nhau dựa vào năng lực luôn được xem là “chìa khóa” nâng cao chất lượng đội ngũ GV, do kết nối hay tích hợp được phát triển về số lượng, chất lượng và cơ cấu của ĐNGV với chiến lược phát triển theo các chức năng/nhiệm vụ chính của TĐH về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Bài báo này tập trung trình bày, phân tích bản chất khung lí thuyết và đề xuất quy trình phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực gắn với chu trình cải tiến chất lượng (CTCL) “(CCr-EEr)PPrDDr”.

NGD17.007_Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học
Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực