Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

100.000 VNĐ

Lượt tải: 1

Download Luận án Kinh doanh thương mại: Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

LA05.041_Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

100.000 VNĐ

Download Luận án Kinh doanh thương mại: Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đưa ra đề xuất cho việc xây dựng thương hiệu tỉnh BRVT.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, đề tài xác định một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Luận giải và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng thương hiệu địa phương.

Nghiên cứu và chỉ ra các cấu phần của thương hiệu địa phương

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu địa phương.

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương trong và ngoài nước.

Phân tích thực trạng của xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đưa ra phương hướng và đề xuất các nhóm giải pháp xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

LA05.041_Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Định dạng file