Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

50.000 VNĐ

Download Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

ThS31.137_Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

50.000 VNĐ

Download Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đề xuất các biện pháp ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các trường THCS trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS

3.2. Đánh giá thực trạng về ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên;

3.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4.1. Khách thể nghiên cứu

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

34.2. Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

5. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng CNTT trong việc quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS của Hiệu trưởng các trường Nha Trang, THCS Tân Thịnh, THCS Gia Sàng, THCS Quang Trung, THCS Nguyễn Du

Đề tài tập trung nghiên cứu về việc ứng dụng CNTT trong quản lí hoạt động dạy học của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên là cán bộ quản lí cấp tổ bộ môn ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

6. Giả thuyết khoa học

Đứng trước xu thế đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, việc ứng dụng CNTT trong quản lí giáo dục của các trường THCS trên địa bàn TP Thái Nguyên đã được thực hiện. Tuy nhiên thực tế hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lí hoạt động này chưa cao. Nếu đề xuất được hệ thống biện pháp ứng dụng CNTT trong quản lí hoạt động dạy học phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lí nhà trường nói chung và quản lí hoạt động dạy học nói riêng.

ThS31.137_Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

,