Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Thực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp – nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Original price was: 20.000 VNĐ.Current price is: 0 VNĐ.

Mã: NTCNH02.004 Danh mục: , , Từ khóa: , , Tên tác giả: Nguyễn Thị Loan, Lê Thị Tuyết Hoa
Số trang: 12

Download Free Nghiên cứu khoa học: Thực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp – nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp thảo luận nhóm, thảo luận tay đôi và phương pháp thống kê, so sánh để nghiên cứu thực trạng không tuân thủ thuế của doanh nghiệp (DN) trong giai đoạn 2013- 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Các số liệu phản ánh sự không tuân thủ thuế thể hiện qua những vi phạm pháp luật thuế Việt Nam của DN, được tổng hợp qua các kỳ thanh tra, kiểm tra thuế của Cục Thuế TP.HCM và kinh nghiệm về quản lý thuế của cơ quan thuế (CQT). Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp về công tác quản lý thuế của CQT; các khuyến nghị đối với Chính phủ về những quy định trong chính sách thuế cũng như đối với các cơ quan chức năng về nguồn nhân lực quản lý Nhà nước nhằm

The situation of corporate income tax non-compliance: the research in Ho Chi Minh City

Abstract: The paper used a combination of group discussions, private discussions and statistical and comparative methods to study the situation of non-tax compliance of enterprises during the period from 2013 to 2017. Tax non-compliance was researched as the tax fraud of enterprises, which were detected through tax inspections and tax examinations of the Tax Department of Ho Chi Minh City and tax administration experience from tax authorities. Thereby, the article has proposed: a number of solutions on tax administration of tax authorities; some recommendations for the Government on the provisions of the tax policy as well as to the human resources authorities to contribute to limit the situation of non-tax compliance of enterprises in the legal Vietnamese tax law’s environment.

Keywords: the situation, tax non-compliance, corporate income tax

NTCNH02.004_Thực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp – nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

thuc-trang-khong-tuan-thu-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nghien-cuu-tai-tphcm
Thực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp – nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh