Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% khi thanh toán tài liệu từ ví tiền
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh

0 VNĐ

Lượt tải: 12

Download miễn phí Nghiên cứu khoa học ngành sư phạm: Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh (NGD17.002)