Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% khi thanh toán tài liệu từ ví tiền
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Tác động của giá trị quảng cáo và dòng chảy trải nghiệm đối với ý định mua hàng: trường hợp quảng cáo qua điện thoại thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

50.000 VNĐ

Lượt tải: 0

Download Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của giá trị quảng cáo và dòng chảy trải nghiệm đối với ý định mua hàng: trường hợp quảng cáo qua điện thoại thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh