Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Mã: LA02.351 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngNăm: 2024Nơi xuất bản: Học viện Tài chínhLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Số trang: 241

Download Luận án Tài chính Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Luận án

3.1. Mục tiêu tổng quát

Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHĐT tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên đây, đề tài sẽ phải đề cập phân tích, luận giải và làm rõ một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, tổng hợp, phân tích và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ NHĐT ở các NHTM.

Thứ hai, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở các NHTM trong và ngoài nước, qua đó rút ra những bài học cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại LPB thời gian tới.

Thứ ba, phân tích một cách có hệ thống thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại LPB những năm qua. Sự phân tích sẽ cho phép đánh giá tổng quát về các kết quả đạt được trong phát triển dịch vụ NHĐT. Nhưng đề tài sẽ tập trung làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong phát triển dịch vụ NHĐT tại LPB. Những hạn chế này sẽ được phân tích xem xét một cách tỷ mỉ trên cơ sở tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra (cả nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan).

Thứ tư, trên cơ sở đề cập đến những thuận lợi và khó khăn thách thức trong phát triển dịch vụ NHĐT tại Việt Nam, định hướng chiến lược phát triển dịch vụ NHĐT của LPB đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cũng như những quan điểm phát triển dịch vụ NHĐT, đề tài sẽ tập trung đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ NHĐT tại LPB những năm tới.

LA02.351_Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

LA02.351_Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt