Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% khi thanh toán tài liệu từ ví tiền
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Long Xuyên

20.000 VNĐ 0 VNĐ

Lượt tải: 1

Factors affecting the commitment of the employee to organizations at the joint stock commercial banks in Long Xuyen city