Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị bán lẻ thương hiệu Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị bán lẻ thương hiệu Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long

Mã: LA08.121 Danh mục: , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanhNăm: 2024Loại tài liệu: Luận án tiến sĩNgôn ngữ: Tiếng ViệtNơi xuất bản: Trường Đại học Cần ThơTên tác giả: Trần Hồng Minh Ngọc
Số trang: 257

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị bán lẻ thương hiệu Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong lĩnh vực nghiên cứu giá trị thương hiệu, cả khái niệm và góc nhìn tiếp cận giá trị thương hiệu tiếp tục thể hiện những quan điểm đa dạng. Lassar và đồng nghiệp (1995) trình bày hai phương pháp tiếp cận giá trị thương hiệu, bao gồm góc nhìn tài chính và góc nhìn trung tâm khách hàng. Trong góc nhìn tài chính về giá trị thương hiệu, giá trị của một thương hiệu thường được đo bằng tiền và tài sản của doanh nghiệp (Simon, Sullivan, 1993). Ngược lại, trong phương pháp tiếp cận trung tâm khách hàng đối với giá trị thương hiệu, giá trị của thương hiệu được đo bằng cách xác định nguồn gốc tiềm ẩn của giá trị thương hiệu thông qua việc đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu, thuộc tính thương hiệu và mối quan hệ giữa các liên kết thương hiệu, hoặc thông qua việc đánh giá phản hồi của người tiêu dùng đối với các hoạt động tiếp thị của công ty (Keller, 1993). Hơn nữa, giá trị thương hiệu dựa trên người tiêu dùng cũng có thể được tiếp cận thông qua sự nhận thức của người tiêu dùng (nhận thức về thương hiệu, liên kết thương hiệu, chất lượng định giá, niềm tin vào thương hiệu) hoặc hành vi của người tiêu dùng (sự trung thành với thương hiệu và sự sẵn sàng trả thêm tiền) (Silverman và đồng nghiệp, 1999).

Dựa trên mục tiêu nghiên cứu của luận văn, tác giả đã lựa chọn phương pháp đo lường giá trị thương hiệu dựa trên người tiêu dùng. Trong phạm vi của nghiên cứu về “Các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại các cửa hàng thương hiệu bán lẻ Việt Nam tại Đồng bằng Sông Cửu Long,” phương pháp đo lường giá trị thương hiệu dựa trên người tiêu dùng được sử dụng như một cách để hiểu sâu hơn về cách người tiêu dùng trong khu vực này đánh giá và tạo ra giá trị thương hiệu cho các cửa hàng thương hiệu bán lẻ Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã tiến hành khảo sát ý kiến từ 504 người tiêu dùng tại 3 tỉnh và thành phố trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, bao gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang. Phương pháp tiếp cận hai bước được sử dụng để phân tích dữ liệu thông qua mô hình phương trình hồi quy bình phương nhỏ nhất. Tất cả 5 yếu tố hình thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị thương hiệu bán lẻ Việt Nam ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong số chúng, yếu tố nhận diện thương hiệu được xác định có tác động mạnh nhất. Các yếu tố tiếp theo bao gồm liên kết thương hiệu, sự trung thành với thương hiệu, các giá trị thương hiệu khác và chất lượng định giá. Các yếu tố cấu thành của nhận diện thương hiệu (nhận diện thương hiệu, gợi nhớ thương hiệu) và liên kết thương hiệu (liên kết thái độ, liên kết thuộc tính, liên kết lợi ích) cũng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các siêu thị thương hiệu bán lẻ Việt Nam nhằm tăng cường giá trị thương hiệu trong mắt khách hàng. Do đó, nên tập trung chú ý đến tất cả 5 yếu tố trong mô hình giá trị thương hiệu.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị quản lý cho lãnh đạo các siêu thị thương hiệu bán lẻ Việt Nam nhằm tăng cường giá trị thương hiệu trong tương lai. Những khuyến nghị này bao gồm các giải pháp liên quan đến nhận diện thương hiệu, liên kết thương hiệu, sự trung thành với thương hiệu, chất lượng định giá và các giá trị thương hiệu khác. Thêm vào đó, tác giả cũng chỉ ra những hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai.

Kết quả của luận văn này sẽ bổ sung hệ thống kiến thức khoa học trong quản lý thương hiệu, cung cấp tài liệu tham khảo cho những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Marketing và Quản lý Thương hiệu. Đặc biệt, vì nghiên cứu được tiến hành trong một quốc gia đang phát triển với các đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa riêng, và tập trung vào ngành phân phối thay vì sản xuất hữu hình, luận văn mang đến một góc nhìn mới mẻ so với các nghiên cứu trước đây về giá trị thương hiệu. Hơn nữa, nó bổ sung và hoàn thiện các lý thuyết về thương hiệu của Aaker (1991), Keller (1993), Yoo và đồng nghiệp (2000; 2001), và những người khác. Khía cạnh độc đáo của nghiên cứu này là việc đo lường các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu cho các siêu thị thương hiệu bán lẻ Việt Nam ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, sự kết hợp từ các mô hình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu quốc tế và đóng góp từ các chuyên gia trong ngành công nghiệp phân phối bán lẻ hiện đại tại Đồng bằng Sông Cửu Long, nhằm bổ sung cho hệ thống đo lường giá trị thương hiệu tương đối mới mẻ tại Việt Nam.

Hơn nữa, tác giả cũng tiến hành nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu, vượt xa việc áp dụng mô hình giá trị thương hiệu của Aaker (1991). Điều này đóng góp vào việc giải quyết những hạn chế của các nghiên cứu trước đó. Tương tự, tác giả bổ sung và hoàn thiện khái niệm sự nhất quán nhận thức dựa trên quan điểm của người tiêu dùng, phù hợp với đặc điểm của người tiêu dùng trong khu vực nghiên cứu. Điều này cũng giúp mở rộng nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và quyết định mua sắm giữa các nhóm người tiêu dùng có đặc điểm dân số khác nhau.

Tóm lại, nghiên cứu này mang đến một góc nhìn mới về việc tăng cường giá trị thương hiệu của các siêu thị thương hiệu bán lẻ Việt Nam ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Được thực hiện trong môi trường phát triển với các đặc điểm độc đáo, nghiên cứu này cung cấp một góc nhìn phong phú và thông tin quý giá cho lĩnh vực Marketing và Quản lý Thương hiệu, qua đó thúc đẩy sự phát triển và cải tiến trong tương lai

LA08.121_Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị bán lẻ thương hiệu Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên Ngành

Năm

Loại tài liệu

Ngôn ngữ

Nơi xuất bản

Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm
Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị bán lẻ thương hiệu Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long