Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An

100.000 VNĐ

Download Luận án tiến sĩ Tài chính Ngân hàng: Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An

Mã: LA02.355 Danh mục: , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngNăm: 2024Nơi xuất bản: Học viện Tài chínhLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Nguyễn Thanh Huyền
Số trang: 204

Download Luận án tiến sĩ Tài chính Ngân hàng: Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng các quan điểm, giải pháp và các kiến nghị về huy động vốn đầu tư cho PTDL tỉnh Nghệ An có cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn gắn với điều kiện tự nhiên KTXH, tiềm năng và lợi thế, bối cảnh trong nước và quốc tế đến áp dụng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ cụ thể của luận án là:

– Hệ thống hóa, phân tích làm rõ và bổ sung lý luận về huy động VĐT cho PTDL

– Tổng kết kinh nghiệm về huy động VĐT cho PTDL của một số địa phương ở Việt Nam, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho tỉnh Nghệ An.

– Tổng hợp, phân tích làm rõ thực trạng huy động VĐT cho PTDL tại tỉnh Nghệ An, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

– Xây dựng quan điểm, đề xuất các giải pháp và kiến nghị với các cơ quan có liên quan nhằm hoàn thiện các giải pháp huy động VĐT cho PTDL tại tỉnh Nghệ An thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về huy động VĐT cho phát triển du lịch tại địa bàn cấp tỉnh.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung nghiên cứu:

Nguồn VĐT cho PTDL rất đa dạng, bao gồm nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài. Tuy nhiên, thời gian qua, nguồn VĐT huy động được cho PTDL tỉnh Nghệ An chủ yếu tập trung ở nguồn vốn trong nước. Bên cạnh đó, việc huy động VĐT cho phát triển du lịch được thực hiện bởi nhiều chủ thể huy động khác nhau nhưng chủ thể huy động vốn có tác động mạnh mẽ nhất là CQĐP cấp tỉnh. Do vậy, luận án chỉ tập trung nghiên cứu các giải pháp huy động VĐT từ phía CQĐP cấp tỉnh đối với các nguồn VĐT trong nước để PTDL tỉnh Nghệ An. Đó là nguồn vốn NSNN (bao gồm NSTW, NSĐP, vay vốn ODA, vay từ phát hành trái phiếu CQĐP) và nguồn vốn ngoài NSNN từ DN, cá nhân.

– Phạm vi không gian và thời gian nghiên cứu:

Thực trạng huy động VĐT cho phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An được nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2016-2022; các giải pháp hoàn thiện huy động VĐT cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An được xem xét, nghiên cứu, áp dụng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Kinh nghiệm của các địa phương khác ở Việt Nam, luận án nghiên cứu kinh nghiệm của tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Bình, thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ năm 2016-2022.

LA02.355_Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịchh tỉnh Nghệ An

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

LA02.355_Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An
Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An