Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Luật Kinh tế: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam

LA31.058_Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam
Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam

100.000 VNĐ

Mã: LA31.058 Danh mục: , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Luật, Luật kinh tếLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Luật Hà NộiTên tác giả: Nguyễn Ngọc Quyên
Số trang: 198

Download Luận án Luật Kinh tế: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử với thương nhân, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay.

Để thực hiện mục đích trên, luận án đề ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

-Làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về thương mại điện tử và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

– Phân tích những vấn đề pháp lý đặc thù liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, một số kinh nghiệm của pháp luật các nước về vấn đề này

– Phân tích và đánh giá những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

– Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam

3– Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu về nội dung: luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu tập trung vào những vấn đề pháp lý liên quan đến hình thức thương mại điện tử giữa người tiêu dùng với thương nhân, chủ yếu được giao kết qua mạng internet, là phương tiện điện tử được người tiêu dùng sử dụng chủ yếu và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thương mại điện tử, mà không mở rộng nghiên cứu những hình thức thương mại điện tử khác như giữa thương nhân và thương nhân hay thương nhân với chính phủ ….và được thực hiện bởi các phương tiện điện tử như điện báo, fax,…

Phạm vi nghiên cứu về không gian: Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu tập trung vào các giao dịch điện tử giữa người tiêu dùng với thương nhân thực hiện tại Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu pháp luật cũng như thực trạng thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử kể từ thời điểm có hiệu lực của Luật Giao dịch điện tử năm 2005.

LA31.058_Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam

Chuyên Ngành

,

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản