Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án tiến sĩ Kinh tế học: Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam

Mã: LA15.026 Danh mục: , Từ khóa: , , , , Chuyên Ngành: Kinh tế họcLoại tài liệu: Luận án tiến sĩĐịnh dạng file: docx, pdfNăm: 2021Nơi xuất bản: Trường Đại học Bách Khoa Hà NộiTên tác giả: Lê Thành Công
Số trang: 178

Download Luận án tiến sĩ Kinh tế học: Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam

– Mục tiêu trọng tâm của luận án là làm rõ cơ sở lý luận về tính cân đối thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp và thực trạng nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới thu chi bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới. Dựa trên cơ sở những đánh giá khách quan về phương pháp xác định nhân tố ảnh hưởng trong mô hình cân đối thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở trên thế giới để thực hiện kiểm chứng lựa chọn nhân tố kinh tế vĩ mô phù hợp và tin cậy cho đặc trưng và hoàn cảnh kinh tế và nguyên tắc hoạt động của quỹ BHTN ở Việt Nam. Mục tiêu chính này được thể hiện ở nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể bao gồm:

+ Cơ sở lý luận về lý thuyết: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về thất nghiệp và quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp và quan điểm về cân đối thu chi BHTN.

+ Cơ sở lý luận về thực nghiệm: Tổng hợp các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng tới thu chi BHTN theo nguyên tắc tài chính độc lập (tự cân đối); tổng hợp các phương pháp đánh giá, ước lượng kinh tế trong lĩnh vực nghiên cứu dự báo quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trên cở sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng tới thu chi BHTN và phương pháp đánh giá – phương pháp kiểm chứng thực tiễn đó, luận án sẽ lựa chọn mô hình đánh giá sự ảnh hưởng gián tiếp thông qua các chỉ số kinh tế vĩ mô và xây dựng các giả định nghiên cứu. Viết thuê luận văn thạc sĩ

+ Đánh giá mô hình cân đối thu chi BHTN dựa trên ảnh hưởng của các chỉ số kinh tế vĩ mô nhằm xác định mức độ ảnh hưởng, Ngoài ra, việc kiểm định các giả thiết nghiên cứu nhằm chỉ ra mức độ tin cậy và phù hợp của mô hình nghiên cứu.

+ Dựa trên kết quả ước lượng kinh tế, luận án đề xuất sử dụng những chỉ số kinh tế vĩ mô có ý nghĩa, tin cậy và được kiểm chứng bằng phương pháp kinh tế lượng nhằm đề xuất ứng dụng vào công tác dự báo thu, chi BHTN ở Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án cũng đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát chi BHTN và giải pháp về chính sách kinh tế vĩ mô để hướng tới duy trì nguồn tài chính lâu dài cho quỹ BHTN ở Việt Nam.

– Câu hỏi nghiên cứu của luận án đặt ra là:

+ Khi giữ nguyên các chính sách BHTN về định mức thu và định mức chi BHTN (cố định mức đóng góp và mức chi trả), thì những nhân tố kinh tế vĩ mô nào có thể làm thay đổi thu, chi BHTN và sự cân đối tài chính quỹ BHTN ở Việt Nam?

+ Mức độ ảnh hưởng của nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi BHTN ở Việt Nam ra sao?

+ Giải pháp về chính sách kinh tế vĩ mô và giải pháp quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo duy trì tài chính lâu dài của quỹ BHTN.

LA15.026_Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Định dạng file

,

Năm

Nơi xuất bản

Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối
Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam