Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Cơ chế giải quyết tranh chấp về phòng vệ thương mại trong WTO

100.000 VNĐ

Download Luận án Luật kinh tế: Cơ chế giải quyết tranh chấp về phòng vệ thương mại trong WTO

Mã: LA31.071 Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Luật kinh tếLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2024Nơi xuất bản: Học viện Khoa học xã hộiTên tác giả: Trần Thị Liên Hương
Số trang: 197

Download Luận án Luật kinh tế: Cơ chế giải quyết tranh chấp về phòng vệ thương mại trong WTO

2.1. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về cơ chế giải quyết tranh chấp PVTM trong WTO, luận án phân tích và đánh giá thực tiễn giải quyết tranh chấp PVTM của tổ chức này, thông qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam nâng cao hiệu tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO về PVTM.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, luận án đề ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Một là, đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và làm sáng tỏ;

Hai là, phân tích các đặc thù về cơ chế giải quyết tranh chấp tại WTO trong lĩnh vực PVTM;

Ba là, tổng hợp, phân tích và đánh giá thực tiễn giải quyết tranh chấp về PVTM theo cơ chế của WTO, đi sâu vào phân tích một số vụ tranh chấp cụ thể và làm rõ những điểm bất cập của việc giải quyết tranh chấp về PVTM trong khuôn khổ của tổ chức này, đồng thời, phân tích và đánh giá thực tiễn tham gia của Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Argentina, Brazil và Việt Nam vào việc giải quyết tranh chấp về PVTM tại WTO.

Bốn là, thông qua đó rút ra bài học kinh nghiệm từ việc phân tích thực tiễn tham gia giải quyết tranh chấp về PVTM tại WTO của các nước, đồng thời, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO trong lĩnh vực phòng vệ thương mại.

LA31.071_Cơ chế giải quyết tranh chấp về phòng vệ thương mại trong WTO

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Cơ chế giải quyết tranh chấp về phòng vệ thương mại trong WTO
Cơ chế giải quyết tranh chấp về phòng vệ thương mại trong WTO