Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển

Mã: LA02.344 Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Tài chính - MarketingLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Trần Xuân Hằng
Số trang: 223

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển

Thuế là một trong những công cụ kinh tế chủ yếu được nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tại các quốc gia đang phát triển, nơi mà có tỷ trọng thuế/GDP chỉ đang chiếm khoảng 15 – 16%, so với các nước phát triển có tỷ trọng thuế khoảng 30%/GDP (Worlbank, 2019) thì tỷ lệ này vẫn còn khá hạn chế. Điều này đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu đối với các nước đang phát triển.

Mặc khác, với xu hướng vận động không ngừng của nền kinh tế thế giới, sự tác động của quá trình hội nhập quốc tế đến tổng số thu thuế là khó có thể tránh khỏi, bởi vì việc giảm thuế nhập khẩu (Ebrill & ctg, 1999). Thuế thu nhập trong đó có thuế TNDN sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của việc giảm dần mức thuế suất, xuất hiện nhiều đối tượng nộp thuế khác nhau, giảm dần các chế độ ưu đãi thuế; thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ được sử dụng phổ biến hơn do hàng hóa lưu thông gia tăng. Khi Cấu trúc thuế quốc gia thay đổi từ quá trình tự do hóa thương mại, có thể gây ảnh hưởng đến TTKT.

Một hệ thống thuế tốt là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để huy động nội lực của một quốc gia, nó có tiền đề cho việc tạo ra môi trường thuận lợi giúp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế (Ogbonna, 2016). Để trả lời cho những về những vấn đề trên dưới góc độ nghiên cứu, đề tài đã sử dụng dữ liệu của 55 quốc gia đang phát triển trên thế giới trong giai đoạn 2000 – 2019, với phương pháp GMM, luận án có kết quả như sau:

(1) Mỗi hình thức TDHTM mà các quốc gia đang phát triển lựa chọn sẽ tạo ra hiệu ứng khác nhau và điều chỉnh Cấu trúc thuế theo hướng gia tăng gánh nặng thuế tiêu dùng;

(2) Tác giả đã chứng minh được tại các quốc gia đang phát triển cấu trúc thuế chủ yếu dựa trên thuế tiêu dùng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho TTKT;

(3) Tìm thấy sự khác biệt giữa các nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập. Khi thu nhập càng cao thì sự phụ thuộc vào thuế thu nhập càng nhiều;

(4) Khi các nước đang phát triển duy trì mức TDHTM cao sẽ làm giảm tác động tích cực của tổng thu thuế đến TTKT, để giảm thiểu ảnh hưởng này có thể xem xét điều chỉnh cấu trúc thuế theo hướng gia tăng thuế tiêu dùng và thuế thu nhập.

Từ khóa: Cấu trúc thuế, tăng trưởng kinh tế, tự do hóa thương mại

LA02.344_Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

LA02.344_Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển
Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển