Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: bằng chứng khảo sát năm 2020

0 VNĐ

Lượt tải: 26

Tải miễn phí nghiên cứu khoa học ngành Giáo dục: Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam bằng chứng khảo sát năm 2020

NGD17.003_Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam bằng chứng khảo sát năm 2020_001
Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: bằng chứng khảo sát năm 2020

0 VNĐ

Mã: NGD17.003 Danh mục: , , Từ khóa: , Loại tài liệu: Nghiên cứu khoa họcChuyên Ngành: Quản lý Giáo dụcNơi xuất bản: Trường Đại học PHENIKAANgôn ngữ: Tiếng ViệtNăm: 2020Tên tác giả: Lê Thị Mỹ Linh, Khúc Văn Quý
Số trang: 13

Tải miễn phí nghiên cứu khoa học ngành Giáo dục: Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam bằng chứng khảo sát năm 2020

Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương pháp phân tích khám phá nhân tố và phương pháp hồi quy tuyến tính được ứng dụng để phân tích số liệu. Kết quả cho thấy sinh viên khá hài lòng và khá chắc chắn với QĐ lựa chọn trường đại học của mình, trong khi đó có 4 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc QĐ chọn trường đại học. Các yếu tố có độ lớn giảm dần theo thứ tự là (1) yếu tố thông tin, quảng cáo, (2) yếu tố thương hiệu và việc làm, (3) yếu tố bản thân học sinh, và (4) yếu tố học phí và cơ sở vật chất. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các em học sinh tìm được trường phù hợp và hỗ trợ các trường đại học cải thiện sự hiệu quả của công tác tuyển sinh trong thời gian đến.

Từ khóa: Học sinh THPT; Phân tích khám phá nhân tố; Hồi quy tuyến tính; Hà Nội

NGD17.003_Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam bằng chứng khảo sát năm 2020

Loại tài liệu

Chuyên Ngành

Nơi xuất bản

Ngôn ngữ

Năm