Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Kinh tếLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiĐịnh dạng file: docxTên tác giả: Nguyễn Tấn Trung
Số trang: 200

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Một là, Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương mại điện tử và phát triển du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hai là, Khái quát thực trạng tác động thương mại điện tử trong ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Xác định mối quan hệ giữa thương mại điện tử và phát triển du lịch trong thời gian tới. Đánh giá mức độ tác động của thương mại điện tử nhằm phát triển du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ba là, Đề xuất các giải pháp tác động thương mại điện tử trong ngành du lịch tại thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Tác động thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2 Phạm vi nghiên cứu:

– Nội dung: Thương mại điện tử trong ngành du lịch.

– Thời gian: Thực trạng tác động thương mại điện tử trong ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

– Không gian: Ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.6. Câu hỏi nghiên cứu của Luận án

Để giải quyết mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án, các câu hỏi chính gồm:

(1) Nội dung tác động thương mại điện tử trong ngành du lịch là gì? Tiêu chí nào được dùng để đánh giá tác động thương mại điện tử trong ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh?

(2) Thực trạng tác động thương mại điện tử trong ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến tác động thương mại điện tử trong ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh? Có những hạn chế, tồn tại gì trong công tác này và những nguyên nhân của hạn chế đó?

(3) Những giải pháp chủ yếu nào để tác động thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới? Cần khuyến nghị gì với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thành phố Hồ Chí Minh để thực thi các giải pháp trên?

7. Những đóng góp mới của luận án

– Luận án tổng hợp lý luận về “thương mại điện tử”, “phát triển ngành du lịch” như khái niệm, đặc điểm, nội dung, cấu trúc, quy trình xây dựng và ứng dụng thương mại điện tử nhằm phát triển du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Luận án nghiên cứu và tổng hợp kinh nghiệm về tác động thương mại điện tử và phát triển ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong; từ các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến luận án rút ra bài học kinh nghiệm cho tác động thương mại điện tử trong ngành du lịch tại TP.HCM và những định hướng nghiên cứu tiếp của luận án.

– Luận án xây dựng mô hình mối quan hệ giữa TMĐT và phát triển du lịch sau đó tiến hành khảo sát khách du lịch, các nhân viên có liên quan về thực trạng phát triển TMĐT ngành du lịch tại thành Phố Hồ Chí Minh.

– Luận án phân tích có hệ thống về thực trạng tác động TMĐT trong ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua đó chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những kết quả và hạn chế, giúp Chính quyền các cấp tại TPHCM và các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát, chân thực về TMĐT và phát triển du lịch

Kết quả nghiên cứu của Luận án là cơ sở để cho các Bộ, ngành và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách, phát triển thương mại điện tử ngành du lịch.

8. Kết cấu của luận án

Ngoài phần chương mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án bao gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch

Chương 2: Thực trạng tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Giải pháp tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh

LA08.111_Tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Định dạng file

LA08.111_Tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tác động của thương mại điện tử trong ngành Du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh