Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp lên hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam – Tiếp cận bằng các mô hình toán kinh tế

100.000 VNĐ

Mã: LA11.007 Danh mục: Từ khóa: , Chuyên Ngành: Kinh tế, Toán kinh tếNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dânLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Kiều Nguyệt Kim
Số trang: 146

Download Luận án Toán kinh tế: Tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp lên hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam – Tiếp cận bằng các mô hình toán kinh tế

2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Luận án tập trung vào hai mục tiêu chính:

(i). Nghiên cứu định lượng để đánh giá vai trò của QSDĐ nông nghiệp đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam từ nhiều khía cạnh khác nhau của hiệu quả.

(ii). Góp thêm những bằng chứng khoa học về mối quan hệ giữa QSDĐ nông nghiệp với hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Từ đó đề xuất các khuyến nghị về quản lý đất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

2.2. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Các câu hỏi nghiên cứu chính của luận án là:

(1). Quyền sử dụng đất nông nghiệp có tác động như thế nào lên hiệu quả kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp của các nông hộ?

(2). Quyền sử dụng đất nông nghiệp có tác động như thế nào lên hiệu quả phân bổ trong sản xuất nông nghiệp của các nông hộ?

(3). Quyền sử dụng đất nông nghiệp có tác động như thế nào lên hiệu quả năng suất trong sản xuất nông nghiệp của các nông hộ?

(4). Quyền sử dụng đất có tác động như thế nào đến năng suất nhân tố tổng hợp trong nông nghiệp tại các phân vị khác nhau.

Các câu hỏi nghiên cứu trên được cụ thể hóa bằng các giả thuyết sau:

Giả thuyết 1: Các nông hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hiệu quả kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp cao hơn.

Giả thuyết 2: Các nông hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hiệu quả phân bổ trong sản xuất nông nghiệp cao hơn.

Giả thuyết 3: Các nông hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hiệu quả sản xuất nông nghiệp cao hơn.

Giả thuyết 4: Các nông hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có năng suất nhân tố trong sản xuất nông nghiệp lớn hơn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu về tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp5

đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam, bao gồm: các khía cạnh khác nhau của hiệu quả sản xuất nông nghiệp của các hộ trồng trọt trên đất trồng cây hàng năm.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi nội dung: Luận án nghiên cứu tác động của quyền sử dụng đất đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đại diện bằng hiệu quả trồng trọt của các hộ trồng cây hàng năm, từ nhiều khía cạnh, bao gồm các thước đo:

(1) Hiệu quả kĩ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả kinh tế; (2) Hiệu quả năng suất;

(3) Năng suất nhân tố tổng hợp;

Trong đó quyền sử dụng đất được đo bởi việc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không. Từ đó luận án xem xét mức độ khác biệt về hiệu quả sản xuất, năng suất nông nghiệp của các hộ có và không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phạm vi không gian: Hiệu quả sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trong cả nước, trong đó số liệu tập trung ở 12 tỉnh thành được đưa vào nghiên cứu, bao gồm: Hà Nội (Hà Tây cũ), Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Long An theo kết quả báo cáo từ cuộc điều tra của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MIP), Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (IPSARD), Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội (MoLISA) và nhóm nghiên cứu Kinh tế Phát triển (DERG) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Copenhagen.

Phạm vi thời gian: Phân tích tập trung vào thời gian từ 2012 – 2018.

LA11.007_Tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp lên hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam – Tiếp cận bằng các mô hình toán kinh tế

Chuyên Ngành

,

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

Tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp lên hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam - Tiếp cận bằng các mô hình toán kinh tế
Tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp lên hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam – Tiếp cận bằng các mô hình toán kinh tế