Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam

100.000 VNĐ

Lượt tải: 0

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam

LA08.105_Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam
Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam

100.000 VNĐ

Mã: LA08.105 Danh mục: , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanhLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dânNăm: 2022Tên tác giả: Nguyễn Duy Thanh
Số trang: 158

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Dựa trên cách tiếp cận khảo sát các chủ doanh nghiệp kinh doanh ngành gỗ (từ dữ liệu sơ cấp), luận án có những điểm mới như sau

Thứ nhất, luận án xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam. Trong số này, luận án đã đề cập đến 6 nhóm rủi ro tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, điển hình là ROA. Đây là một trong những bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng rủi ro trong chuỗi kinh doanh ngành gỗ có tác động đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Thứ hai, luận án đã hiệu chỉnh bảng hỏi và thang đo cho phù hợp với điển hình nghiên cứu là ngành gỗ Việt Nam – vốn là một thị trường đa phần tập trung vào vấn đề cung ứng hoặc làm đại lý cho các nước trên thế giới. Do đó, các thang đo về rủi ro cung ứng và vận hành được nhấn mạnh trong trường hợp nghiên cứu này.

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn

Thứ nhất, đánh giá được tác động cụ thể của 6 nhóm nhân tố lên hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam. Đối với thị trường Việt Nam – không giống như một số nước – khi rủi ro tăng lên thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giảm xuống. Đây là một bổ sung về bằng chứng thực nghiệm cho các nghiên cứu khác về quản trị chuỗi rủi ro trong ngành gỗ.

Thứ hai, dựa trên kết quả của phỏng vấn sâu các chuyên gia và kết quả của mô hình, luận án kết luận rằng rủi ro về môi trường gần như không ảnh hưởng đến rủi ro trong chuỗi kinh doanh ngành gỗ (khi chưa có ảnh hưởng của dịch bệnh). Các nhân tố khác ảnh hưởng lớn đến ROA của các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam.

Thứ ba, dựa trên kết quả của mô hình, luận án đã đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro nhu cầu (do bên nhập hàng đưa ra) và rủi ro hậu cần, cũng như rủi ro cung ứng và vận hành bằng cách xây dựng các mô hình có liên quan đến nhu cầu hàng hóa của các bên. Luận án cũng đưa ra một số hàm ý chính sách đối với các cơ quan quản lý nhà nước như Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng được đưa ra.

LA08.105_Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Nơi xuất bản

Năm