Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% khi thanh toán tài liệu từ ví tiền
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Vận dụng báo cáo bộ phận để đánh giá thành quả hoạt động của các bộ phận tại Viettel TP. Hồ Chí Minh – chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

50.000 VNĐ 0 VNĐ

Lượt tải: 0

Download Luận văn thạc sĩ Kế toán: Vận dụng báo cáo bộ phận để đánh giá thành quả hoạt động của các bộ phận tại Viettel TP. Hồ Chí Minh – chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (ThS09.032)