Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO

50.000 VNĐ

Download Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO

Mã: ThS31.139 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Quản lý Giáo dụcNơi xuất bản: Học viện Khoa học xã hộiLoại tài liệu: Luận văn thạc sĩNăm: 2019Tên tác giả: Trần Hoàng Vĩ
Số trang: 102

Download Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận mô hình CIPO đề tài luận văn nhằm đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận mô hình CIPO góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực quản lý đào tạo của nhà trường.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý đào tạo tại các Trường Cao đẳng theo tiếp cận CIPO.

– Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO.

– Đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

4+ Giới hạn không gian

Luận văn tập trung nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, các doanh nghiệp được khảo sát và phỏng vấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về khách thể nghiên cứu: gồm 70 cán bộ và giáo viên, 200 sinh viên tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

+ Giới hạn thời gian

Thời gian nghiên cứu: 03/2019 – 12/2019

+ Giới hạn nội dung

Nội dung nghiên cứu chủ yếu: Quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội.

Các số liệu nghiên cứu được giới hạn trong 3 năm học (từ 2015 đến hết năm 2018).

ThS31.139_Quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO

Chuyên Ngành

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

Năm

Quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO
Quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO