Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp

100.000 VNĐ

Download Luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanhLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Ngôn ngữ: Tiếng ViệtNơi xuất bản: Trường Đại học Trà VinhTên tác giả: Thái Doãn Hồng
Số trang: 233

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận án được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khi phân tích dữ liệu với cỡ mẫu 537 quan sát, tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính đã thu được một số kết quả sau: “(1) Thành phần đo lường thực tiễn QTNNL gồm có 4 thành phần: tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ; (2) Thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng gồm 4 biến quan sát; (3) Thang đo phát triển nguồn nhân lực gồm 5 biến quan sát; (4) Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch có mối quan hệ cùng chiều”.

Kết quả kiểm định cho thấy có sự khác biệt giữa nhóm giới tính và số năm hoạt động của doanh nghiệp về mô hình đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM. Cuối cùng, các giả thuyết H1,H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 và H9 đều được chấp nhận.

Luận án đã đề xuất một số hàm ý quản trị cho các nhà quản lý để cải thiện các thành phần của thực tiễn QTNNL nhằm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM. Một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo cũng được đề cập trong luận án này.

Từ khóa: Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực; thương hiệu nhà tuyển dụng; phát triển nguồn nhân lực; doanh nghiệp du lịch; Thành phố Hồ Chí Minh.

LA08.114_Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Chuyên Ngành

,

Loại tài liệu

Năm

Ngôn ngữ

Nơi xuất bản

phát triển nguồn nhân lực
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp