Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án tiến sĩ Kế toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

LA09.095_Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

100.000 VNĐ

Mã: LA09.095 Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Kế ToánLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNơi xuất bản: Học viện Tài chínhNăm: 2022Tên tác giả: Đinh Doãn Cường
Số trang: 252

Download Luận án tiến sĩ Kế toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

5.1. Về mặt lý luận

Thứ nhất, luận án đã tổng hợp được các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan tới đề tài và đưa ra nhận xét về những công trình đã công bố. Từ đó, xác định được những khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện, những nội dung cần nghiên cứu chuyên sâu, xác định được mục tiêu và đối tượng nghiên cứu phù hợp.

Thứ hai, luận án đã hệ thống hoá cơ bản những vấn đề lý luận về kiểm soát nội bộ (KSNB) trong các doanh nghiệp. Cụ thể, luận án đã làm rõ lý luận về kiểm soát, KSNB, các khung, mô hình về KSNB và các yếu tố cấu thành KSNB trong doanh nghiệp theo quy định của COSO gồm môi trường kiểm soát, quy trình đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, hệ thống thông tin và truyền thông và hoạt động giám sát. Đồng thời, luận án phân tích một số đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp khai khoáng tác động tới kiểm soát nội bộ.

Thứ ba, luận án cũng nghiên cứu kinh nghiệm về KSNB trong doanh nghiệp khai khoáng tại Ấn Độ và Romania và rút ra bài học kinh nghiệm về KSNB cho các doanh nghiệp khai khoáng trong nước.

5.2. Về mặt thực tiễn

Thứ nhất, luận án đã khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và sơ lược về các rủi ro thường gặp trong các công ty cổ phần khai thác và chế biến than, phân tích đặc điểm hoạt động ảnh hưởng đến thiết kế và vận hành KSNB của các doanh nghiệp này. Trong phần phân tích và đánh giá thực trạng KSNB tại các công ty cổ phần khai thác  và chế biến than thuộc TKV, luận án đã sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát và phân tích các mô hình và thang đo để làm rõ thực trạng tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong mẫu chọn. Những đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng là cơ sở để luận án đưa ra những giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc TKV.

Thứ hai, trên cơ sở định hướng phát triển và nguyên tắc hoàn thiện kiểm soát nội bộ hướng tới quản trị rủi ro trong các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc TKV, luận án đã đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện các yếu tố cấu thành KSNB hướng tới quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp này, bao gồm 5 nhóm giải pháp:

a) Nhóm giải pháp về môi trường kiểm soát

b) Nhóm giải pháp về đánh giá rủi ro

c) Nhóm giải pháp về hoạt động kiểm soát

d) Nhóm giải pháp về thông tin và truyền thông

e) Nhóm giái pháp về hoạt động giám sát

Các giải pháp hoàn thiện được phân tích có cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn, đảm bảo tính khả thi.

Thứ ba, luận án đã đề xuất một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước và TKV về những điều kiện cần thiết để tạo lập môi trường thuận lợi hơn cho việc hoàn thiện KSNB tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc TKV.

LA09.095_Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Nơi xuất bản

Năm