Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Trà Vinh

0 VNĐ

Download Nghiên cứu khoa học: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Trà Vinh

NKT01.012_Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Trà Vinh
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Trà Vinh

0 VNĐ

Mã: NKT01.012 Danh mục: , Từ khóa: , , , , Loại tài liệu: Nghiên cứu khoa họcChuyên Ngành: Kế ToánNơi xuất bản: Tạp chí Công ThươngĐịnh dạng file: pdfTên tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Dư Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Kim Linh, Trần Minh Nam
Số trang: 6

Download Nghiên cứu khoa học: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Trà Vinh

Mục đích của nghiên cứu nhằm kiểm định sự ảnh hưởng của một số nhân tố đến CLDV đào tạo chuyên ngành Kế toán tại Trường Đại học Trà Vinh. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến với 264 quan sát từ sinh viên năm cuối và cựu sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố có ảnh hưởng và tác động cùng chiều đến CLDV đào tạo ngành Kế toán tại Trường Đại học Trà Vinh. Những nhân tố này bao gồm: trình độ giảng viên, phẩm chất của giảng viên, thái độ học tập của sinh viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và cán bộ hỗ trợ.

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Từ khóa: chất lượng dịch vụ, ngành Kế toán, Đại học Trà Vinh

NKT01.012_Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Trà Vinh

Loại tài liệu

Chuyên Ngành

Nơi xuất bản

Định dạng file