Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam

100.000 VNĐ

Download luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng: Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam

ThS02.194_Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam
Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam

100.000 VNĐ

Mã: ThS02.194 Danh mục: , Từ khóa: , , , Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh Tế TpHCMChuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngĐịnh dạng file: pdfNgôn ngữ: Tiếng ViệtLoại tài liệu: Luận văn thạc sĩNăm: 2020Tên tác giả: Nguyễn Hoàng Minh Huy
Số trang: 143

Download luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng: Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư, thông qua bộ dữ liệu của 419 công ty niêm yết Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2018. Bằng việc thực hiện hồi quy với các phương pháp Pooled-OLS, Fixed Effects, Random Effects và System-GMM, kết quả nghiên cứu cho thấy, tại Việt Nam, dưới tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt từ Chính phủ, hoạt động đầu tư của các công ty sẽ bị sụt giảm; nhưng nếu các công ty gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ thì sẽ làm giảm thiểu các tác động tiêu cực của chính sách tiền tệ lên hoạt động đầu tư của các công ty, đặc biệt ở những công ty bị hạn chế tài chính và công ty không thuộc sở hữu Nhà nước – là những công ty thường phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ nội bộ. Kết quả nghiên cứu còn đưa ra bằng chứng rằng, khi Chính phủ thực hiện CS tiền tệ thắt chặt thì các công ty niêm yết Việt Nam sẽ nắm giữ tiền mặt nhiều hơn vì với lượng tiền mặt nắm giữ gia tăng này sẽ giúp các công ty duy trì hoạt động đầu tư của mình. Cuối cùng, bài nghiên cứu còn phát hiện rằng trong bối cảnh Chính phủ thực hiện CS tiền tệ thắt chặt thì nắm giữ tiền mặt giúp ổn định hoạt động đầu tư, đồng thời làm tăng hiệu quả đầu tư của các công ty, đặc biệt là các công ty bị hạn chế tài chính và các công ty không thuộc sở hữu Nhà nước.

Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà quản lý công ty Việt Nam cần chú ý theo dõi xu hướng của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ để chủ động trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, các công ty trong tình trạng hạn chế tài chính và các công ty không thuộc sở hữu Nhà nước có thể chủ động nắm giữ nhiều tiền hơn để sử dụng như một nguồn tài trợ dự phòng nhằm duy trì hoạt động đầu tư của mình. Ngoài ra, khi Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, các công ty niêm yết Việt Nam có thể gia tăng nắm giữ tiền mặt nhằm ổn định hoạt động đầu tư cũng như cải thiện hiệu quả đầu tư, làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của công ty.

Từ khóa: chính sách tiền tệ, đầu tư công ty, hạn chế tài chính, nắm giữ tiền mặt

ThS02.194_Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam

Nơi xuất bản

Chuyên Ngành

Định dạng file

Ngôn ngữ

Loại tài liệu

Năm